ΑΒΑ ΕΡΜΗΣ - Header Section

Διαμόρφωση και Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπων (DTP)

Λύσεις προσαρμοσμένες στα μέτρα σας

Υπεύθυνα. Αξιόπιστα. Άμεσα

Εικονίδιο Εσωτερικής Σελίδας (Κάτω από τίτλο)

Διαμόρφωση και Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπων (DTP)

Δίνουμε στην μετάφρασή σας την ακριβή μορφή του πρωτότυπου κειμένου μεταφέροντας πίνακες, εικόνες, λογότυπα και διαγράμματα. Χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως InDesign, Acrobat, Pagemaker, CorelDRAW, QuarkXPress και FrameMaker έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ομοιότητα στο μεταφρασμένο περιεχόμενο και να την αποτυπώσουμε σε κάθε ψηφιακό μέσο.

  • Βελτιωμένη παρουσίαση των εντύπων σας
  • Ειδικά σχεδιασμένα για το κοινό που στοχεύετε
  • Κορυφαία αποτελέσματα από έμπειρους επαγγελματίες
Υπηρεσίες - Σειρά 1η - Εικόνα Δεξιά